Jako i v ostatních aspektech žití, tak i u koní se střídají různá období. Pohledy, které se dříve zdály jednoznačné, se pod vlivem času, okolností a zkušeností mění. Když porovnávám svůj přístup dříve a dnes, tak vidím dost věcí, které sice plnily účel a byly funkční, ale mnohdy na koně kladly zbytečně veliký tlak a já musel vynaložit zbytečně veliké úsilí. Ale tak už to bývá se vším. Člověk prochází různé cesty, dějí se věci z našeho pohledu špatné i dobré. A to všechno, uvědomíme-li si to, nás posouvá hlouběji, blíže k poznání.

Myslím si, že chce-li člověk opravdu porozumět, koním (nebo čemukoliv jinému), musí začít od začátku. Zeptat se sám sebe, proč chce mít život spojený s koňmi. Proč chce na koni jezdit. Proč potřebuje aby kůň spinoval, stopoval nebo skákal přes překážky. Většina lidí, mimo ty, co koně ke skutečné práci opravdu využívají, dojde k tomu, že všechny tyhle věci potřebuje pro vlastní uspokojení, pro dobrý pocit z výhry v soutěži, pro pocit že dokáží ovládat velké zvíře. Někdo z nás si bude namlouvat, že to je potřeba pro práci s krávami. Ale upřímně, kdo u nás skutečně potřebuje koně na práci s dobytkem? Část lidí svůj pobyt u koní bere jako únik z nepříjemné reality, odpočinek, odreagování. Tohle všechno je v pořádku. Ale je velmi užitečné, uvědomit si, že za tím vším chtěním a využíváním koní pro naše potěšení existuje něco, co se dotýká nás jako lidí na daleko hlubší úrovni než je povrchní uspokojení z dosažení výsledků, třeba i na úkor koně.

A jestliže tohle vnímáme, pak určitě také cítíme, že je správné a spravedlivé, přistupovat ke koni tak, aby nám rozuměl a pokud možno dělal věci, které po něm z nějakého důvodu chceme, ochotně a z vlastní vůle. Z mé zkušenosti vím, že pokud se otevřeme, uznáme, že nic nevíme a se zájmem, pochopením a láskou přistoupíme k práci s koněm, tak zjistíme, že to, jak kůň pomáhá nám lidem v uvědomění si principů života a postupném odkrývání vrstev lidské tuposti, dalekosáhle předčí cokoliv, co my lidé v tomto směru můžeme nabídnout koni.

To je taková moje představa, které se snažím přiblížit. Rozumět koňské psychice a pohybovat se na úrovni, která je přijatelná pro koně i člověka. Tímto textem v žádném případě nechci odsuzovat koňský sport, ani podobné věci. Dobrých trenérů si velmi vážím. Jen chci nastínit v čem já vidím primární smysl práce s koňmi. Každá minuta strávená s nimi je příležitostí pro jejich lepší pochopení, stejně jako pro lepší pochopení nás samých. A samozřejmě, aby těch minut mohlo být hodně, tak potřebujeme i ty druhotné smysly, jako je právě sport, práce s krávami nebo cokoliv jiného. To nám dává směr, díky kterému můžeme pochopit podstatu. Ale samo o sobě, bez přibližování se podstatě, je to jen cirkus.