Ceník

Soukromá lekce

600 Kč

Práce s problémovým koněm nebo obsedání u klienta

1000 Kč/lekce

Jednodenní seminář

6 000 Kč

Dvoudenní seminář

10 000 Kč

Obsedání, trénink a práce s problémovým koněm

8 000 Kč/měsíc

Cestovné

5 Kč/km