Ceník

Soukromá lekce

Cena práce s problémovým koněm po domluvě

600 Kč

Jednodenní seminář

6 000 Kč

Dvoudenní seminář

10 000 Kč

Obsedání u klienta (3 až 5 dní) 

6 000 Kč

Obsedání, trénink a práce s problémovým koněm

8 000 Kč/měsíc

Cestovné

5 Kč/km